top of page

Tone Cafe Group

Public·37 members
Julius Kondratyev
Julius Kondratyev

Paradise PD (2018) Magyar Felirat ##HOT##


Fülöp, Mihály, ed. (2018)Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyarbékeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 9786155845642; 9786155845635
Paradise PD (2018) magyar feliratFónagy, Zoltán, ed. (2018)A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig : I. Ferenc József és a magyarok. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-111-0


Alliquander, Anna and Tibori, Tímea (2018)Érdekességek a magyar női verseny történetéből. A Magyar Evező Szövetség 125 éves = Interesting Facts from the History of Hungarian Women's Competition Rowing. The Hungarian Rowing Association is 125 Years Old. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 248-255. ISSN 20622597


Balla, Tibor (2018)A magyar csapatok szerepe az 1918. júniusi piavei offenzíva során. HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (2008-), 146 (4.). pp. 113-126. ISSN 2060-1506


Balogh, Imre (2018)Az V. páneurópai vasúti közlekedési alapfolyosó és a szárnyvonalak magyarországi szakaszainak korszerűsítése. 1. rész. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 12-24. ISSN 0023-4362


Balogh, Imre (2018)Az V. páneurópai vasúti közlekedési alapfolyosó és a szárnyvonalak magyarországi szakaszainak korszerűsítése. 2. rész. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (4). pp. 31-45. ISSN 0023-4362


Balogh, Piroska (2018)A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 A magyarországi esztétikai irodalom emberképének változása és a göttingeni tudományos recepció a 18-19. század fordulóján = The changing image of man depicted in contemporary Hungarian literature on aesthetics and the scientific reception of the influence of the University of Göttingen at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 183-196. ISSN 20622597


Barna, Zsófia and Kádár, Mihály and Kálmán, Emese and Róka, Eszter and Scheirichné Szax, Anita and Vargha, Márta (2018)A Legionella baktérium előfordulása és a legionellosis kockázata a magyar kórházakban = The Occurrence of Legionella Bacterium and Risk of Legionellosis in Hungarian Hospitals. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY : A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA, 62 (3-4). pp. 25-57. ISSN 0013-2268


Berecz, Ágoston (2018)Haszonállatok hívónevének kölcsönzése román, magyar és német anyanyelvű állattartók között a 20. század második feléig = Borrowing of names for domestic animals among Romanian-,Hungarian- and German-speaking livestock farmers until the second half of the 20th century. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 129-137. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)


Beretka, Katinka and Ferenc, Viktória and Kovács, Eszter and Tóth-Batizán, Emese Emőke (2018)Magasan képzett határon túli és diaszpóra magyarok migrációs útjai. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (4). pp. 180-218. ISSN 0865-557X


Boda, Mihály (2018)Az alapvetõ katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 28 (2). pp. 18-29. ISSN 1215-4121


Bohner-Beke, Aliz and Kőnigné Péter, Anikó and Vass, Lívia and Halasi, Szabolcs and Kránicz, János and Pusztafalvi, Henriette (2018)Dongaláb-specifikus életminőség-kérdőív magyar adaptációja = Hungarian validation of the Clubfoot Disease-Specific Instrument. Orvosi Hetilap, 159 (31). pp. 1269-1277. ISSN 0030-6002


Bácsatyai, Dániel (2018)Személyi összeköttetések a Curia Romana és a magyar egyház között a 13. század közepén : Pármai Albert és Báncsa István = Personal Relations between the Curia Romanaand the Hungarian Church in the mid-13th Century. Albert of Parma and István Báncsa. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 299-323. ISSN 0040-9634


Bálint, Zsolt and Katona, Gergely (2018)Egzotikus égtájak pillangóalakú lepkéi: rendszerük és magyar elnevezéseik (Lepidoptera: Hesperioidea, Hedyloidea, Papilionoidea). E-ACTA NATURALIA PANNONICA (16). pp. 19-34. ISSN 2061-3911


Bögre, Zsuzsanna (2018)56-os amerikai magyarok óhazaképe és a helyvesztés lépései = Image of the old homeland and stages of separationin Hungarian emigrants of 1956. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 77-92. ISSN 2062-9923


Csaplár-Degovics, Krisztián (2018)A műfaj, amelyben a magyar történetírás már felzárkózott a nemzetközi elvárásokhoz (könyvismertető). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (2). pp. 259-271. ISSN 0864-960X (nyomtatott) 2677-156X (online)


Csonki, Árpád (2018)Z. Kovács Zoltán: "Mert veszteni fog, bizony, ki nyer" - Etikai narratívák a magyar romantikában (és a romantika után). IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (1). pp. 68-69. ISSN 0865-6886


Csókáné Hirka, Anikó and Pödör, Zoltán and Garamszegi, Balázs and Csóka, György (2018)A magyarországi erdei aszálykárok fél évszázados trendjei (1962-2011). ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 11-25. ISSN 2062-6711 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page